Hrvatski seks chat

Posted by / 26-Jan-2018 10:21

Hrvatski seks chat

Stoffet ble samlet i biografier – kalt sira, og i temaordnede sitatsamlinger – kalt hadith.

Biografiene og sitatsamlingene spiller en viktig rolle i tolkningen av Koranen.

Han møtte motstand blant sine stammefrender og vant tilhengere først og fremst blant de fattige.

Han skal ha møtt engelen Gabriel (Jibril), og fikk senere ytterligere kall for å være Allahs sendebud.

Han fikk så stadig nye åpenbaringen resten av livet sitt.

Han omtaler seg selv da som Allahs budbringer eller apostel.

Kunnskapen om Muhammeds liv bygger i hovedsak på muntlige overleveringer, som ble samlet inn og nedtegnet midt på 700-tallet og utover.

Hrvatski seks chat-70Hrvatski seks chat-13Hrvatski seks chat-27

De viser til tekster hos Ibn Ishaq som senere er redigert bort.